נתונים סטטיסטיים אודות תעשיית מדעי החיים בירושלים

מכון ירושלים ערך עבור הרשות לפיתוח ירושלים דו"ח המציג נתונים סטטיסטיים אודות תעשיית מדעי החיים בירושלים. ממצאי הדו"ח מעלים:

  • עליה של 51% במספר חברות הביוטכנולוגיה בירושלים בין השנים 2014-2018
  • עליה של 6% במספר המועסקים ב-2018 ועלייה של33% בין השנים 2014-2018
  • עלייה של 50% בהעברת טכנולוגיה שפותחה במוסדות האקדמיים בעיר לחברות מסחריות ב 2018 בהשוואה ל 2015
  • עלייה של 7% במספר העובדים בתעשייה הגרים בעיר ב-2018

מטרת דו"ח זה, המציג אוסף של אינדיקאטורים המאפיינים את תעשיית הביו טכנולוגיה (ביו-טק) בירושלים, היא לשקף תמונת מצב של תעשיית הביו-טק הפועלת בירושלים בשנה החולפת ומגמות מרכזיות בענף לאורך חמש השנים האחרונות.

תעשיית הביו-טק זוהתה כמנוע צמיחה כלכלי לעיר ירושלים, מאחר שיש בעיר יתרון יחסי לתעשייה זו בשל הימצאותם של בתי חולים מובילים בתחומה, מחקר אקדמאי נרחב (בשל הקרבה לאוניברסיטה העברית), תשתית תעשייתית וכוח אדם איכותי. אלו באים לידי ביטוי בגודלה היחסי של תעשיית הביו-טק בעיר ונתח השוק שהיא תופסת מכלל תעשיית ההיי-טק בעיר.

משרד ירושלים ומורשת באמצעות ובשיתוף הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) משקיע משאבים ומאמצים רבים במטרה למנף יתרון זה ולחזק תעשייה זו בעיר, זאת במסגרת התוכניות 'היובל', ו-'מרום' שקדמה לה. הגדרת וגיבוש האינדיקאטורים בוצעו בשיתוף פעולה עם הרל"י, על מנת לסייע להבין את הקשר בין כלי המדיניות המופעלים והתוצאות, כפי שבאות לידי ביטוי בתעשייה זו בירושלים.

התמונה הכללית העולה מניתוח האינדיקאטורים מציגה, בשנים האחרונות, מגמה חיובית. מגמה זו באה לידי ביטוי בגידול במספר חברות הביוטכנולוגיה בעיר.

  • כיום פועלות בירושלים 145 חברות בתחום הביו-טק, עלייה של חברה אחת ביחס לשנה שעברה. בין השנים 2014- 2018 הגידול הכולל במספר חברות הביוטכנולוגיה הפועלות בירושלים עומד על כ-51%;
  • מספר המועסקים בעיר עומד על 4060, עליה של כ- 230 עובדים מול 3832 עובדים בשנה שעברה המהווים צמיחה של כ-6%. בין השנים 2014- 2018 הגידול הכולל במספר המועסקים עמד על  כ- 33%;
  • בשנת 2018 היו 55 אירועי העברת טכנולוגיה שפותחה במוסדות האקדמיים בעיר לחברות מסחריות, 14 יותר מבשנה שקדמה לה. מספר זה הוא הגבוה בשש השנים האחרונות. כן, נרשם מספר שיא בהסכמי מתן שירותים ויעוץ- נחתמו 638 הסכמים, עליה של 267 הסכמים לעומת 2017.

המכון המליץ לבחון כלי מדיניות נוספים לחיזוק הקשר בין האקדמיה והתעשייה בעיר על מנת לקדם שיתופי פעולה בין גופים אלו. הקרבה למוסדות אקדמיים מובילים מהווה יתרון לחברות ביו-טק הבוחרות להשתקע בירושלים;

  • השנה חלה עלייה משמעותית של כ- 7% במספר העובדים בתעשייה המתגוררים בירושלים. הרל"י מפעילה כלי מדיניות כמענקים מוגדלים לחברות המעסיקות עובדים המתגוררים בעיר ואנו סוברים כי לכך השפעה חיובית על נתון זה.

האינדיקאטורים מהווים כלי מדידה לבחינת מצב תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים, הערכת פעילותה של ביו-ירושלים ותרומת כלי המדיניות שמיושמים בעיר במטרה להניע את צמיחתו של התחום. ניתוח האינדיקאטורים יסייע למקבלי החלטות בממשלה ובעירייה לבחון את מידת היעילות של כלי המדיניות.

ממצאי האינדיקאטורים נועדו לתת תמונת מצב עדכנית של תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים. הממצאים מראים כי בשנת 2018  חל גידול בתעשייה זו.  

הרל"י משקיעה מאמצים רבים, במסגרת תוכנית היובל, ובעבר בתוכנית מרום, בפיתוח תעשיית הביו- טק ובשיווקה של העיר כמוקד חשוב בתעשיית הביוטכנולוגיה הישראלית.

בדו"ח זה נעשה שימוש במספר מאגרי מידע מקצועיים ובוצע סקר טלפוני בקרב חברות ביוטכנולוגיה על מנת לספק מידע כולל ומהימן. מטרת השימוש במספר מאגרי מידע שונים היא לייצר תמונת מצב עדכנית כלל האפשר. נוסף על הנתונים השנתיים,  נערכה השוואה  עם נתונים שנאספו בשנים הקודמות.

מאגרי הנתונים שהשתמשו בהם להכנת הדו"ח:

IVC (Israel Venture Capital) | מכון ירושלים למחקרי מדיניות |  Start Up Nation Finder | השנתון הסטטיסטי לירושלים | התקבל מענה מ-41 חברות סה"כ.

האינדיקטורים שנבדקו

מספר חברות הביו-טק הפעילות בירושלים

מספר המועסקים בתעשיית הביוטכנולוגיה

מספר חברות הביו- טק הפעילות בירושלים והשוואה לישראל

התפלגות חברות הביו-טכנולוגיה לפי מיקום

שיעור חברות הביו-טכנולוגיה מתוך חברות ההיי – טק בירושלים ובישראל

שיעור החברות הירושלמיות מסך החברות הפועלות בישראל

 מספר המועסקים בתעשיית הביו-טק בירושלים ושיעורם ביחס לישראל

התפלגות עובדים לפי אזור מגורים

התפלגות חברות ביוטכנולוגיה בירושלים, לפי סקטורים

שיעורי השרידות של חברות הביוטכנולוגיה, לפי סקטורים

השוואה של מספר חברות הביוטכנולוגיה בין ירושלים לבין אזור רחובות-נס ציונה

מספר אירועי העברת טכנולוגיה מהאקדמיה הירושלמית לתעשייה

מתן שירותי מו"פ על-ידי האקדמיה לתעשייה

סטודנטים במקצועות הרלוונטיים בירושלים

ממצאים מעניינים שנמצאו:

בהקשר למספר המועסקים בתעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים ושיעורם ביחס לישראל, נמצא כי בשנה האחרונה חלה עליה של 228 עובדים, גידול של כ- 6% ביחס לשנה הקודמת. (מקור הנתונים הוא סקר חברות שביצע מכון ירושלים למחקרי מדיניות) אחד היעדים של הרל"י הוא הגדלת ההון האנושי בעיר באמצעות הגדלת מספר מקומות העבודה. לאורך השנים מתקיים מעקב אחר מספר המועסקים בתעשיית הביו-טק בירושלים ובישראל.

בהקשר למספר חברות הביו-טק הפעילות בירושלים והשוואה לישראל אינדיקאטור זה, המודד את מספר החברות הפעילות בירושלים, מאפשר לבחון האם קיימת צמיחה של התעשייה בעיר. ההשוואה לישראל נועדה לבחון האם המגמה בירושלים מותאמת למגמה הקיימת בתעשייה זו  בישראל. נמצא כי בין השנים 2018-2014, מספר חברות הביו-טכנולוגיה הפעילות בישראל גדל בכ-39%, כאשר הגידול השנתי הממוצע עומד על כ-10%. בירושלים הגידול הכולל היה כ-22%  ואילו הגידול השנתי הממוצע כ- 5%.

בעניין שיעור חברות הביו-טכנולוגיה מתוך כלל חברות ההיי-טק נמצא כי שיעור תעשיית הביו-טק מתוך תעשיית ההיי-טק בירושלים גבוה משמעותית מזה שבישראל. זאת, ככל הנראה, בשל היתרון היחסי שיש לירושלים, הנובע מהקרבה של החברות לבתי חולים מובילים ולאוניברסיטה העברית.

באינדיקטור שבחן את חלקה היחסי של ירושלים בתעשיית הביו-טק ובתעשיית ההיי טק ביחס לישראל, נמצא כי חלקה היחסי של ירושלים בתעשיית הביו-טק גבוה בהשוואה לענף ההיי-טק ולחלקה בכלל התעשייה. ממצאים אלה מעידים על חוזק יחסי של ירושלים בתחום הביו-טק וזאת בהתאם ליתרונה היחסי (ע"פ עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ"ס).

אינדיקאטור המציג את התפלגות החברות בתעשיית הביו-טק הירושלמית בהשוואה לישראל, לפי הסקטורים השונים בתעשייה מראה כי שיעור החברות הפעילות בסקטור ה-Therapeutics  ובסקטור ה- Diagnostics בירושלים גבוה לעומת ישראל בעוד ששיעור החברות הפעילות בסקטור ה- Medical Devices ובסקטור ה- Healthcare IT בירושלים נמוך יותר לעומת ישראל.

שיעור השרידות מציג את שיעור החברות הפעילות כיום, מתוך כלל החברות שהוקמו בשנים אלו. לדוגמא בין השנים 2018-2009 , 84% מהחברות שהוקמו בסקטור ה- Diagnostics בירושלים פעילות גם כיום. גם בסקטור ה-Therapeutics ניתן לראות כי שיעורי השרידות גבוהים יחסית, בקרב חברות הפועלות בירושלים. נתון זה עולה בקנה אחד עם התמונה העולה מהאינדיקאטור הקודם בו נצפה יתרון לירושלים בתחום זה. לעומת זאת בסקטור ה- Medical Devices  השרידות של חברות ירושלמיות דומה לממוצע השרידות של חברות בתחום זה בישראל. בתחום ה- Therapeutics ובתחום ה- Medical Devices מובאים שיעורי השרידות באזור רחובות-נס ציונה, בשל הנתח הדומה של אזור זה בתעשיית הביו טק לנתח של ירושלים. מושמט מאיזור רחובות- נס ציונה תחום ה Diagnostics בשל מספר החברות הקטן בסקטור זה.

קשרי אקדמיה לתעשייה

מספר אירועי העברת טכנולוגיה מהאקדמיה הירושלמית לתעשייה אינדיקאטור זה מלמד על רמת האינטראקציה הקיימת בין תעשיית הביו-טק והאקדמיה בעיר. שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי בכל  הרמות: הקמת חברות חדשות (Spin offs), רישוי ידע לחברות ומתן שירותי ייעוץ. ניתן לראות כי בשנת 2018 חלה עליה במספר אירועי העברת טכנולוגיה ביחס לשנה  הקודמת. כמו כן,  ניתן להבחין כי מספר העברות הטכנולוגיה הכפיל עצמו ב-2018 לעומת שנת 2015 (מקור- הדסית, יישום, שערי צדק)

מתן שירותי מו"פ על ידי האקדמיה לתעשייה – השירותים אותם מספקים האוניברסיטה העברית ובתי החולים בעיר מאפשרים לחברות לנצל כראוי את המשאבים העומדים לרשותם ולחסוך בעלויות פיתוח. נמצא כי בשנת 2018, חלה עליה משמעותית של כ- 72% במספר הסכמי השירות והייעוץ ביחס לשנת 2017 (החל משנת 2014 נלקחים בחשבון גם נתוני בי"ח שערי צדק. המקור- יישום, הדסית, שערי צדק)

סטודנטים במקצועות הרלוונטיים בירושלים הצורך בכוח אדם איכותי בתעשיות הביו-טק וההיי-טק הכרחי להמשך צמיחתן של תעשיות אלה. אינדיקאטור זה עוקב אחרי מספר הסטודנטים בעיר, בעלי הפוטנציאל להשתלב בעבודה בתעשייה בירושלים (עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ"ס).

נמצא כי מתוך 32,634 סטודנטים במקצועות הרלוונטיים לתחום הביו- טק, כ-11% (3,512 סטודנטים) לומדים בירושלים. מבין הסטודנטים לתואר ראשון במקצועות הרלוונטיים כ-11% לומדים בירושלים (3,230) וכ-10% מהסטודנטים לתואר שני (282). בירושלים בלבד ניתן ללמוד הנדסה פרמצבטית לתואר ראשון ורוקחות לתואר שני.

Mixiii Biomed על

MIXiii-Biomed 2019, האירוע המוביל של תעשיית מדעי החיים בישראל, ייערך זו השנה ה – 18 בין התאריכים 16-14 לחודש מאי, במלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב.

באירוע המוביל של תעשיית מדעי החיים בישראל, יתכנסו בכירי התעשייה מהארץ ומהעולם אשר ידונו בנושאים מרתקים העומדים על סדר היום בתחום תעשיית מדעי החיים בישראל ובעולם

הכנס השנה יתמקד בספקטרום הרחב של שירותי הבריאות: החל ממניעה ועד לשיקום ומה שביניהם. כמו בכנסים קודמים גם השנה הכנס יעסוק בתחומי האבחון, ניטור וטיפול. ייחקרו מגמות וחידושים המעצבים את עתידה של מערכת הבריאות במלוא היקפה.

MIXiii-Biomed כולל תערוכת ענק של חברות מהתעשייה ומתחם ייחודי בו תצגנה חברות סטארט אפ ישראליות את הפיתוחים האחרונים והחדשניים ביותר בתעשיית מדעי החיים. לצד התערוכה יתקיים הכנס המרכזי בהשתתפות דוברים בכירים מהארץ ומהעולם בו ידונו בנושאים הבוערים ביותר בתחום.

 לאתר הכנס

מחסן לוגיסטי

איך לשכור מחסן במחיר מינימלי

שטחי אחסנה הופכים להיות המצרך המבוקש בשנים הבאות. במגזר העסקי קיימת תחרות מתמדת אחר מחסנים איכותיים וזולים לאחסון והפצת סחורות, במגזר הפרטי הדירות גדלות, המחסנים

משרד

5 דרכים לשדרג את המשרד הביתי

עובדים מהבית? אתם לא לבד. אם לפני עשור עבודה מהבית נחשבה למשהו נישתי, ההתפתחות הטכנולוגית והשינויים בשוק התעסוקה, מביאים לכך שיותר אנשים מעדיפים לעבוד מהבית.